Statement (SV)

«Color is stronger than language. It’s a subliminal communication»
Louise Bourgeois

Född i Paris, uppvuxen mellan Stockholm och Södra Frankrike, jag är en svensk-fransk konstnär som numera bor och är verksam i Klockestrand, Västernorrland.

I mitt konstnärskap utforskar jag gesten och mötet, gränser och förbindelser, i form av måleri, objekt, grafik och textilinstallationer. Så länge jag kan minnas, har jag varit fascinerad av färger, men inte enbart som grundämne, utan också som idé och metafor för humör och stämning. Genom bland annat måleri, arbetar jag kring utforskandet av ljuset genom mörkret, och experimenterar processerna och gränserna av pigment, som jag bearbetar med fingrar och händer direkt på underlaget. En fysisk och taktil relation till materialet, en intensiv och specifik gest, en begränsad färgpalett.

Naturen, himlen och ljuset inspirerar mig, jag funderar över vår plats och vårt förhållande till vår omvärld, hur mycket den naturliga och den byggda miljön påverkar oss, hur vi påverkar vår tillvaro och hur vi präglas av allt vi ser och upplever. Resultatet är en vilja att arbeta fram en stämning, genom starka kontraster, strukturer, arkitektoniska element, inredningsdetaljer och skuggor, en upprepande mall. En repetitiv form, ett återkommande motiv, en öppen dörr, en ensam stol som en metafor för människans närvaro, frånvaro, ensamhet, gemenskap, mellanrummet som aldrig är detsamma.

Sedan flera år tillbaka funderar jag kring konceptet mellanrum. Ett mellanrum för att betona och skapa en spänning mellan motsatta element. Mellanrummen tillhör alla och ingen. Ett utrymme som förändras, ett geografiskt, historiskt, socialt, konstnärligt, fysiskt, filosofiskt, poetiskt mellanrum som skapas. Jag funderar över friktioner och spänningar, fiktiva och non fiktiva mellanrum som uppstår, mellanrum mellan motsatta element som helhet och delar, inuti och utanför, öppet och nära, centralt och decentralt.

Ett arbete som leder till funderingar kring vår plats och vårt förhållande till vår omvärld, hur vi påverkar vår tillvaro och hur vi präglas av allt vi ser och upplever, en reflektion runt spänningslinan mellan konst och hantverk, genom gesten och mötet, den skapande processen.