REVIEWS

Sedan september 2021 skriver jag recensioner för Volym, en nätbaserade konsttidningen med inriktning på konst utifrån ett norrländskt perspektiv.

Sören Marklund “Tillsammans Ensamma”, Volym, 2021

Snöfrid Caldeborg “Det som stannar”, Volym, 2021

Ann Larsson-Dahlin “Nivåer”, Volym, 2021

Kerstin Lindström ‘Växtverk”, Volym, 2022

Judith Kristensen “Fire walk with me”, Volym, 2022

Norra Orienten “Skärvor/Mönster”, Volym, 2022

Jenny Lundgren & Erika Kristofersson Bredberg “Überlagerungen”, Volym, 2022

Gunnel Oldenmark “Impuls”, Volym, 2022

Theo Elias “Dodge and Burn”, Volym, 2022

Essä: “Om platsens betydelse för ett konstnärskap”, Volym, 2021