Poppy 1

Poppy 1

Pigments on canvas – 60x60cm/27×27″ – 2017
SOLD